• ۱۳۹۴/۷/۵
  ( 2970)
  مدیریت کارراهه

  مدیریت استراتژیک کارراهه در سازمان می تواند به مثابه شریان های اصلی عمل کند. به نحوی که نیروی انسانی مستعد و توانمند را در راستای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان به خدمت بگیرد.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۶/۹
  ( 3420)
  عارضه یابی سازمانی

  برای اینکه بدانیم برای رفع مشکلات به چه برنامه هایی نیاز داریم و همچنین اینکه این برنامه ها چه اثراتی در رفع مشکلات داشته اند، باید بدانیم از چه نقطه ای شروع کرده ایم.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۶/۹
  ( 3405)
  نگرش و ادارک کارکنان در سازمان

  درک ما ممکن است با واقعیت عینی تفاوت بسیار زیادی داشته باشد. در واقع رفتار افراد بر اساس ادراک آنان از واقعیت شکل می­گیرد و نه خود واقعیت و از منظر رفتاری، دنیا آن­گونه که درک می شود اهمیت دارد.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۶/۴
  ( 3423)
  کانون توسعه مدیران

  امروزه استفاده از روش های سنتی آموزش برای توسعه توانمندی ها و شایستگی های مدیران پاسخگوی نیازهای سازمان ها نمی باشد و لزوم بهره مندی از روش های نوین پرورش مهارت ها و شایستگی های مدیریتی را بیش از پیش برجسته می سازد. در میان ادبیات تخصصی منابع انسانی یکی از ابزارهای قدرتمند و نوین برای پرورش شایستگی های مدیران، کانون توسعه مدیران DC می باشد.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۵/۳۰
  ( 4066)
  مدیریت عملکرد (PM)

  طراحی سیستم مدیریت عملکرد و استقرار آن در سازمان نیازمند هردو دیدگاه کلان و خرد به فرایندهای منابع انسانی می باشد. استقرار این سیستم نیازمند دیدگاه کلان می باشد چراکه توجه به اهداف استراتژیک سازمان و همچنین روابط سیستمی میان فرایندهای منابع انسانی از ضروریات آن محسوب می گردد. از طرفی نیازمند دیدگاه خرد می باشد چراکه توجه به اطلاعات جزئی مشاغل و روان شناختی کارکنان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۵/۲۲
  ( 5050)
  کانون ارزیابی مدیران

  با توجه به اهمیت جایگاه مدیریتی، بدیهی به نظر می رسد که سازمان ها نگاه ویژه تری را به سمت های مدیریتی داشته باشند و با وسواس بیشتری به انتخاب و پرورش مدیران آینده خود بپردازند. از سوی دیگر با توجه به توسعه روش شناسی های علمی در حوزه منابع انسانی و مطرح شدن نظریه شایستگی در متون تخصصی، امروزه جهت گیری اصلی سازمان های پیشرو، طراحی تمامی فرایندهای منابع انسانی بر مبنای شایستگی است. برهمین اساس هم ابزارها و روش شناسی های سنجشی و پرورشی نیز با رویکرد شایستگی محور طراحی و پیاده سازی می گردند.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۵/۲۱
  ( 2047)
  محیط نامحسوس و واکنش های هیجانی

  محیط نامحسوس اشاره به جنبه های غیر مشهودی چون صدا، رایحه، دما و روشنایی دارد. این عوامل ویژگی ثابت محیط پیرامون می باشند که ممکن است آگاهانه ادراک نشوند. محیط نامحسوس تاثیر بسیاری بر اعمالی که ما انجام می دهیم می گذارد.

  ادامه...
 • ۱۳۹۴/۵/۲۰
  ( 2750)
  نظام جامع گزینش و استخدام

  این نظام جامع دارای سه زیرسیستم جذب، گزینش و استخدام می باشد. فرایند جذب به معني جستجو و يافتن شمار بسنده اي از کاندیداهای شغلي بالقوه، با شايستگي قابل توجه است. كارمنديابي، فرايندي است كه به وسيله آن كساني كه به نظر مي رسد توانايي بالقوه اي براي عضويت در سازمان و انجام دادن وظايف محول دارند. به گونه ای سازمان بتواند از ميان آنان، شايسته ترين افراد را براي پاسخگويي به نيازهاي شغلي خود برگزيند.

  ادامه...