کانون ارزیابی (AC)

طراحی و اجرای کانون ارزیابی در موسسه روان پژوهان هیرکان کاملا با توجه به معیارهای کیفی صورت می گیرد. به نحوی که با بهره مندی از متخصصین باتجربه در قالب تیم های تخصصی اقدام به طراحی و اجرای کانون های ارزیابی در سطح کشور می نماید. این تیم ها متشکل از تخصص های گوناگونی چون مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی/سازمانی، روان شناسی عمومی، مدیریت استراتژیک، مهندسی صنایع و مهندسی IT می باشند.

کانون ارزیابی

امروزه استفاده از کانون ارزیابی جزء ابزارها و روش های متداول در سازمان های پیشرو محسوب می شود. در ایران نیز گرایش سازمان ها به استفاده از این روش معتبر و سودمند افزایش یافته است. اصلی ترین دلیل فراگیر شدن استفاده از کانون های ارزیابی در کشورهای توسعه یافته، اعتبار بالای این روش (70 درصد) و سودمندی آن در مقایسه با هزینه های بالای آن می باشد. حال باید به این نکته توجه نمود که آیا شیوع استقرار کانون های ارزیابی در سازمان های ایرانی با رعایت استانداردهای بین المللی و اصول کیفی همراه است یا خیر؟

یکی از استانداردهای بین المللی موجود در رابطه با به کارگیری ابزارهای ارزیابی، همچون کانون ارزیابی، در موقعیت های سازمانی، استاندارد ایزو 10667 می باشد. در این استاندارد صراحتا به قواعد ارزیابی افراد خصوصا ارزیابی های روان شناختی اشاره شده است. از سوی دیگر، کلیدی ترین عامل که بالا بودن میزان اعتبار کانون ارزیابی را در مقایسه با سایر ابزارهای سنجش توجیح می نماید، دو اصل چتد گانگی و چند منبعی می باشند.

طبق اصل چندگانگی، افراد شرکت کننده در کانون ارزیابی براساس شاخص های چندگانه، در تعداد مراحل و دفعات چندگانه و توسط ابزارها و روش های چندگانه تحت ارزیابی و سنجش قرار می گیرند. مطابق اصل چند منبعی افراد شرکت کننده در کانون ارزیابی توسط ارزیاب های متعدد و با تخصص های مختلف ارزیابی می شوند. بدیهی است دستیابی به اعتبار بالا در استفاده از کانون ارزیابی، منوط به رعایت استاندارد ایزو 10667 و همچنین نکات کلیدی در رابطه با اصول ذکر شده می باشد که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم:

  • شاخص هایی که افراد براساس آن ها ارزیابی می شوند باید براساس تحلیل رفتاری شایستگی ها و نمونه های رفتاری حاصل از آن تدوین شوند
  • ابزارها و روش هایی که در کانون ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای اعتبار علمی قابل استناد باشند
  • استفاده از ابزارها و آزمون های تحلیلی- تفسیری روان شناختی، می بایست توسط افراد متخصص و باتجربه انجام پذیرد
  • ابزارها و موقعیت های شبیه سازی شده در کانون های ارزیابی باید منطبق با بافت سازمانی و محتوای شغلی افراد شرکت کننده باشند
  • برنامه ریزی و مدیریت اجرای کانون ارزیابی باید کاملا منطبق با اصول ارزیابی و رعایت حقوق افراد شرکت کننده باشد
  • صلاحیت ارزیابی و تنوع تخصص در میان ارزیابی کنندگان بسیار حائز اهمیت می باشد
  • و موارد دیگر

طراحی و اجرای کانون ارزیابی در موسسه روان پژوهان هیرکان کاملا با توجه به معیارهای کیفی صورت می گیرد. به نحوی که با بهره مندی از متخصصین باتجربه در قالب تیم های تخصصی اقدام به طراحی و اجرای کانون های ارزیابی در سطح کشور می نماید. این تیم ها متشکل از تخصص های گوناگونی چون مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی/سازمانی، روان شناسی عمومی، مدیریت استراتژیک، مهندسی صنایع و مهندسی IT می باشند. این موسسه با تکیه بر توان متخصصین خود برای هریک از مواردی که به آن اشاره شد دارای ایده و راه حل می باشد و امیدوار است با پیشرو بودن در این زمینه بتواند خدمات کیفی و قابل قبولی را به سازمان ها ارائه نماید.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال