پیشینه اجرایی

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

شهر

سال

1

طراحی و اجرای کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابران(در حال اجرا)

شرکت پالایش و پخش

تهران

1395

2

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز(در حال اجرا)

شرکت ملی گاز

تهران

1395

3

اجرای آزمون ها و مصاحبه های روانشناختی 250 نفر از متقاضیان استخدام

شرکت پالایش و پخش

تهران

1395

4

بازنگری مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای مدیران  شهرداری تهران (در حال اجرا)

شهرداری

تهران

1395

5

طراحی مدل شایستگی مشاغل به منظور استخدام کارشناسان سازمان

اداره اوقاف

تهران

1394

6

طراحی مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز

شرکت ملی گاز

تهران

1394

7

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 70  نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز

تهران

1393

8

طراحی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی به منظور ارزیابی جامع برای 100 نفر از کارشناسان مدیریت اکتشاف نفت

مدیریت اکتشاف نفت

تهران

1392

9

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 70  نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز

تهران

1392

10

طراحی و اجرای کانون ارزیابی مدیران پالایش گاز در مرکز شهید بهشتی جم

شرکت ملی گاز

جم

1392

11

طراحی و اجرای کانون ارزیابی مدیران در پالایشگاه سرخون و قشم

شرکت ملی گاز

بندرعباس

1392

12

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای مدیران شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز

بندرعباس

1392

13

طرح ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارشناسان

مدیریت اکتشاف نفت

تهران

1392

14

اجرای آزمون ها و مصاحبه های روانشناختی 1700 نفر از متقاضیان استخدام سراسری

شرکت ملی گاز

تهران

1392

15

طراحی ابزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان

شرکت مس گل گهر

سیرجان

1391

16

ارزیابی روانشناختی کارآموزان جدیدالاستخدام گاز استانی استان گلستان

شرکت ملی گاز

گرگان

1391

17

اجرای ارزیابیهای روانشناختی و مصاحبه ها برای 1100 نفر متقاضیان استخدام سراسری

شرکت ملی گاز

تهران

1390

18

ارزیابی روانشناختی و تهیه نیمرخ روان شناختی 500 نفر از کارآموزان مجتمع پارس جنوبی به منظور کارگماری بهینه

مجتمع پارس جنوبی

اصفهان- شیراز و محمود آباد

1390-1391

19

ارزیابی روانشناختی و تهیه نیمرخ روان شناختی کارآموزان جدیدالاستخدام گاز استانی

شرکت ملی گاز

تبریز، اصفهان، گرگان

1390

20

ارزیابی روانشناختی و تهیه نیمرخ روان شناختی برای کارآموزان شرکت بید بلند 2 به منظور کارگماری و تناسب با شغل

شرکت ملی گاز

اهواز و جم

1388-89

21

اجرای ارزیابیهای روانشناختی و مصاحبه ها برای متقاضیان جذب استعدادهای درخشان

شرکت ملی گاز

تهران

1388

22

اجرای ارزیابیهای روانشناختی و مصاحبه ها برای 1100 نفر متقاضیان استخدام سراسری

شرکت ملی گاز

تهران

1387

 
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال