سنجش و بهبود نگرش های سازمانی

نگرش و ادارک کارکنان

یکی از مهمترین مولفه ها در محیط کاری و سازمانی، ادراک و نگرش کارکنان نسبت به موضوعات مختلف شغلی و سازمانی می باشد. نگرش­ها، عباراتی ارزیابی­ کننده درباره اشیاء، مردم و یا رویدادها هستند که احساس افراد را نسبت به آن­ها بیان می­کنند، مانند وقتی که می­گوییم کار خود را دوست داریم، نگرش خود را درباره کار بیان می­کنیم. نگرش­های مرتبط با شغل، ارزیابی­های مثبت یا منفی است که کارمندان درباره ابعاد مختلف محیط کارشان دارند. نگرش­های شغلی شامل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، حمایت ادراک شده و شوق کارمند می­گردد.

ادراک فرآیندی است که طی آن افراد برداشت­های حسی خود را سازماندهی و تفسیر می­کنند تا بتوانند محیط اطراف خود را درک نمایند. البته درک ما ممکن است با واقعیت عینی تفاوت بسیار زیادی داشته باشد. در واقع رفتار افراد بر اساس ادراک آنان از واقعیت شکل می­گیرد و نه خود واقعیت و از منظر رفتاری، دنیا آن­گونه که درک می شود اهمیت دارد. ادراک می تواند مبنای بسیاری از رفتارهای مهم کارکنان مانند تصمیم گیری های مدیریتی یا قضاوت در ارزیابی افراد را شکل دهد.

اهمیت این سازه ها در سازمان به این دلیل می باشد این عوامل تاثیر بسیار زیادی در رفتار کارکنان محسوب می گردند. برای مثال در یک سازمان ممکن است با وجود پرداخت حقوق و مزایایی بالاتر از میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار، کارکنان فاقد رضایت شغلی بوده و احساس بی عدالتی کنند. این وضعیت نشان می دهد احتمالا عامل روان شناختی دیگری در این بین تقش داشته باشد. به نحوی که ادراک و مبنای مقایسه ذهنی کارکنان در سازمان متفاوت می باشد.

پایه و اساس مداخله و ایجاد تغییر در این سازه ها و ابعاد روان شناختی در محیط کار نیازمند سنجش دقیق و عینی آن ها می باشد. حوزه تخصصی این فعالیت در قلمرو روان شناسی صنعتی/سازمانی تعریف شده است و متخصصین این حوزه با آشنایی نظری و عملی با این سازه ها و روش شناسی سنجش آن ها بیشترین صلاحیت انجام این فعالیت را دارا می باشند. موسسه روان پژوهان هیرکان با دارا بودن تخصص های مرتبط، من جمله روان سنجی و روان شناسی صنعتی/سازمانی، توانایی و قابلیت بالایی را در رابطه با سنجش سازه ها و ابعاد روان شناختی در محیط شغلی و سازمانی دارا می باشد.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال