کارگاه های تعاملی ویژه مدیران

موسسه روان پژوهان هیرکان خدمات آموزشی و توسعه ای خود را در قالب برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی های مدیریتی ارائه می دهد. طراحی این برنامه آموزشی با تکیه بر تجارب بلندمدت در زمینه ارزیابی شایستگی ها و مهارت های مدیریتی (بیش از 100 دوره مرکز ارزیابی مدیران AC) صورت گرفته است. در واقع محتوای این دوره ها براساس نمودها و مصادیق رفتاری مدل شایستگی های مدیران تهیه و تدوین گردیده است. علاوه براین، روش آموزش و توسعه این شایستگی ها نیز در قالب سه روش متمایز تهیه و تنظیم گردیده است:

  1. سخنرانی  Lectures :  در این روش اساتید مجرب مباحث نظری و تکنیک های کاربردی را در قالب تدریس بیانی به فراگیران ارائه می دهند.
  2. کارگاه تعاملی  Interactive workshop : در این روش علاوه بر ارائه مباحث نظری، مصادیق رفتاری و عملی هر شایستگی در قالب تمرین های ایفای نقش و تعاملی اجرا و بازآفرینی می شوند.
  3. کارگاه عملی  Practical workshop : در این روش علاوه بر ارائه مباحث نظری، مصادیق رفتاری و عملی هر شایستگی در قالب تمرین های گروهی و عملی اجرا و بازآفرینی می شوند.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال