متخصصین هیرکان

نام و نام خانوادگی عکس سمت در سازمان تحصیلات   سوابق علمی و اجرایی
علی ناصری محمدآبادی

 

مدیر عامل

سرپرست طرحها

طراح مدل

مصاحبه گر

کارشناسی: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

دکتری: روانشناسی-  گرایش صنعتی و سازمانی

 

سوابق علمی: بیش از 30 عنوان مقاله ISI، علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی،

همایشها و سمینارهای داخل و خارج از کشور

سوابق اجرایی: مدیر اجرایی بیش از دهها طرح پژوهشی و اجرایی، همکار ارشد در چندین

طرح و پروژه مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاور چند سازمان

سوابق آموزشی: تدریس در دانشگاههای سراسری، آزاد و غیر انتفاعی، تدریس دهها دوره

روانشناسی، مدیریت و... در سازمانها و صنایع کشور

         
آزاده عسکری

رئیس هیئت مدیره

رئیس واحد روانسنجی

مصاحبه گر ارشد

مدیر واحد ارزیابی

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

دکتری: روانشناسی-  گرایش صنعتی و سازمانی

 

سوابق علمی: بیش از 30 عنوان مقاله ISI، علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی،

همایشها و سمینارهای داخل و خارج از کشور

سوابق اجرایی: مدیر اجرایی بیش از دهها طرح پژوهشی و اجرایی، همکار ارشد در چندین

طرح و پروژه مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاور چند سازمان

سوابق مشاوره: مشاوره صنعتی و سازمانی در صنایع و سازمانهای متعدد  و مشاوره های بالینی

در رابطه با موضوعات خانواده، سلامت روان و ...

       

 

حبیب مکتبی

رئیس واحد HRM

 مصاحبه گر ارشد

ارزیاب ارشد AC

مدیر پروژه HR

کارشناسی: روانشناسی

کارشناسی ارشد: مشاوره

کارشناسی ارشد: مدیریت  آموزشی

دکتری مدیریت

 

سوابق علمی: بیش از 100عنوان مقاله ISI، علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی،

همایشها و سمینارهای داخل و خارج از کشور

سوابق اجرایی: مدیر و همکار دهها طرح پژوهشی و اجرایی، در سازمانها و صنایع مختلف

کشور، وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

سوابق تدریس: عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی، تدریس در دهها دانشگاه

 و سازمانهای متعدد، برگزاری کارگاههای آموزشی و ...

       

 

مقتدالانام روانبخش

رئیس واحد مشاوره

 مصاحبه گر ارشد

مدیر پروژه های مدیریت

 

کارشناسی: مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد: مدیریت استراتژیک

کارشناسی ارشد: مدیریت عالی اجرایی

دکتری: مدیریت استراتژیک

 

سوابق علمی: راهنمایی دهها پایان نامه و نویسنده چندین کتاب در زمینه منابع انسانی و

مدیریت، نگارش دهها مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی،همایشها و ...

سوابق اجرایی: مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی در شرکتهای متعدد دولتی

و اجرای طرحهای پژوهشی و اجرایی متعدد در در سازمانها و صنایع مختلف کشور،

سوابق تدریس: مدرس دوره های DBA و MBA، تدریس در دهها دانشگاه، مؤسسه

 و سازمانهای متعدد، برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با مدیریت و ....

       

 

محسن اصلی پور

سرپرست A&DC

طراح مدل و تمارین

مدیر پروژه

ارزیاب AC

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

 

       

 

محمدعلی عباسی

سرپرست واحد نگرش

مدیر پروژه

ارزیاب ارشد AC

 

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی
 

 

         
فرزاد مسگری

سرپرست واحد صنایع

طراح مدلهای صنعتی

کارشناس ارشد PA

کارشناسی: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی
   
         
احمد نورمحمدی

مدیر شعبه اصفهان

ارزیاب ارشد AC

طرح اجرا و تفسیر آزمون

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

دکتری:  روانشناسی سلامت

   
         
صوفیناز بهارستانی ارزیاب AC

کارشناسی: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع

   
         
صدیقة الزهرا مدنی

مدیر داخلی دفتر تهران

ارزیاب طرحهای کانون

کارشناس روانشناس

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی
   
         
پیمان فرشادی پور

مدیر بازاریابی

طرحهای مدیریت

کارشناسی: مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی
   
         
سیامک فارسی

طراح سناریوها

بازیگر تمارین عملی

کارشناسی: مهندسی صنایع

معادل کارشناسی ارشد: تئاتر اینتراکتیو
   
         
مهدی ربیعی

مشاور

مصاحبه گر بالینی

ارزیاب کانون

کارشناسی: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی
   
         
داوود خدایی کارشناس روانشناسی

کارشناسی: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

   
         
رضا نورایی ارزیاب ارشد

کارشناسی: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع

دکتری: مهندسی صنایع
   
         
مریم بهرام پور کارشناس روانشناسی

کارشناسی: روانشناسی

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی

   
         
زینب دارمی

کارشناس مصاحبه

کارشناس نظام جذب

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

   
         
محمد تقی موثق

مشاور

آزمونهای استخدامی

مصاحبه استخدامی

کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی صنعتی و سازمانی

   
           
           
           
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال