نرم افزار کانون ارزیابی (AC)

نرم افزارهای کانون ارزیابی مدیران

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی به یکی از الزامات ضروری بدل گشته است. چرا که جمع آوری، پالایش و پردازش اطلاعات بسیار گسترده از منابع مختلف لازمه تحلیل وضعیت موجود و تصمیم گیری های استراتژیک می باشد. برهمین اساس استفاده از قابلیت های علم فناوری اطلاعات در فرایندهای منابع انسانی نیز امری ضروری به نظر می رسد. در این بین کانون ارزیابی مدیران یکی از فرایندهایی می باشد که به شدت به پشتیبانی فناوری اطلاعات نیازمند می باشد. در مرکز ارزیابی مدیران در ظرف مدت بسیار کوتاهی حجم گسترده ای از داده ها و اطلاعات جمع آوری می شود که سازماندهی و تحلیل این حجم داده تنها با پشتیبانی نرم افزارهای کامپیوتری و تحت وب امکان پذیر است. در این راستا تیم تخصصی موسسه روان پژوهان هیرکان متشکل از روان شناس صنعتی/سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مهندسین نرم افزار، اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهای مختلف کانون ارزیابی نموده است. هریک از این نرم افزارها دارای ویژگی های منحصر به خود بوده و بسته به قابلیت های آن ها در بخشی از فرایند کانون و یا در تمامی فرایند از آن ها استفاده می گردد.

 

نرم افزار  AC.BANK

این نرم افزار با هدف عمده نگهداری نمرات و سوابق ارزیابی شوندگان در کانون طراحی شده است و شامل ویژگیهای عمومی زیر است:

 • صدور کارنامه بر مبنای شایستگیهای ارزیابی شده برای تک تک افراد
 • درج نمرات کلیه افراد در تمامی مقیاسهای ارزیابی و مدل شایستگی در یک بانک اطلاعاتی مبتنی برپایگاه داده ACCESS
 • ثبت نمرات آزمونهای افراد در یک محیط عمومی بر اساس فرمهای مورد نظر
 • ثبت نمرات شایستگیهای افراد در آزمونهای کتبی
 • امکان اضافه نمودن فرمهای ثبت نمره های تمارین عملی، مصاحبه ها، شبیه سازی ها و ...
 • امکان ثبت نظرات کارشناسان طرح بصورت کیفی
 • امکان جستجوی نمرات مورد نظر افراد بر مبنای شایستگیهای مورد نظر در مدل شایستگی
 • امکان استخراج گزارشهای فردی، گروهی و مقایسه ای
 • امکان اخذ خروجیهای متفاوت علی الخصوص در محیطهای عمومی آفیس به منظور تحلیلهای تعقیبی
 • امکان اجرای تحلیلهای آماری مختلف بر مبنای تشخیص انفرادی
 • امکان اجرای تحلیلهای آماری استنباطی بر روی گروههای ارزیابی شده با توجه به معیارهایی همچون نوع سمت، سطح، سابقه و ..
 • امکان بررسی رتبه افراد در شایستگیهای مختلف در کل گروههای ارزیابی شونده و یا در گروههای خاص
 • امکان ایجاد دسته بندی، فیلتر و ... بر مبنای مدل شایستگی کارفرما و نیاز پروژه
 • امکان طراحی نرم افزار بطور اختصاصی برای کارفرما و آموزش برای تحلیلهای مورد نیاز گروهی

 

 نرم افزار AC.Net

این نرم افزار با هدف طراحی و اجرای کلیه فعالیتهایی که در یک کانون ارزیابی ساخت، اجرا و تحلیل کلیه آزمونهای مداد و کاغذی (آزمونهای تستی، آزمونهای طیف لیکرتی، آزمونهای بلی/خیر، آزمونهای درک مطلب و ...) توسط نرم افزار و بصورت شبکه ای در یک محیط امن برای تعداد نا محدود شرکت کننده و تصحیح آنی اوراق و ارائه کارنامه های افراد با فرمتهای مورد نظر طراحی شده است. این نرم افزار در محیط .Net  با استفاده از بانک داده SQL SERVER و نرم افزار گزارش گیری Stimulsoft طراحی شده و دارای ویژگیهای زیر می باشد

ساخت آزمون

 • امکان ساخت کلیه آزمونهای مداد و کاغذی (آزمونهای تستی، آزمونهای طیف لیکرتی، آزمونهای بلی/خیر، آزمونهای درک مطلب و ...) توسط یک محیط تعریف شده بصورت آزمون ساز
 • قابلیت تعریف رده وسیعی از آزمونها شامل آزمونهای هوش و استعداد، شخصیت، ابعاد مدیریت و ...
 • امکان تعریف پروژه های متعدد و تعریف آزمونهای متفاوت یا مشابه برای هر یک از پروژه ها
 • امکان تعریف زیر پروژه (دوره های برگزاری) برای هر پروژه بصورت نا محدود و اختصاص آزمون به هر یک
 • امکان تعریف روش نمره گذاری، عوامل و زیرعاملهای متعدد برای هر آزمون با امکان ایجاد فرمول برای تعیین نمرات بر اساس روشهای روانسنجی و آماری مورد نظر در پروژه تعریف شده
 • امکان تعریف تعداد نا محدود ارزیابی شونده برای هر پروژه یا دوره و امکان ایجاد سوابق آزمون دهندگان در هر پروژه، الصاق عکس و سایر مشخصات
 • امکان تخصیص آزمونهای متفاوت با زمان متفاوت برای هر ارزیابی شونده بصورت نامحدود از میان عوامل تعریف شده
 • امکان تعریف نمره های متفاوت برای هر سؤال، نمره منفی با امتیازات متفاوت، امکان ایجاد نمره برای هر گزینه، امکان ایجاد رده بندی در سؤالات، اختصاص ضریب و ...
 • امکان اضافه نمودن تعداد نا محدود سؤال جدید به شیوه ای کاملاً سازمان یافته و امکان طبقه بندی سؤالات برای ایجاد آزمونهای مختلف به منظور سنجش ابعاد روانسنجی و ارزشیابی های نگرشی دوره ای در سازمان
 • امکان ایجاد بانکهای مختلف آزمون و نگهداشت سوابق آزمونهای ساخته شده برای استفاده های بعدی

اجرای آزمون

 •  طراحی نرم افزار بصورت سرور و کلاینت، و امکان کنترل وضعیت آزمون و آزمون دهندگان از طریق سرور
 • قابلیت اجرا برای تعداد نا محدود شرکت کننده با توجه به امکانات شبکه داخلی سازمان کارفرما
 • امنیت بالای آزمون از لحاظ عملکردی و اجرایی (به همین منظور این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که در شبکه داخلی کارفرمایان قابل اجرا باشد)
 • کنترل هوشمند آزمون در جریان در صورت هر گونه وقفه و ادامه آزمونبدون از میان رفتن اطلاعات
 • امکان توقف اضطراری آزمون به منظور اتفاقات پیش بینی نشده برای آزمون دهندگان
 •  امکان تعریف وقت برای هر یک از آزمونها و برای شرکت کنندگان بصورت مجزا
 • امکان تصحیح اوراق و آزمونهای گرفته شده بلافاصله پس از اتمام آزمون و صدور کارنامه برای افراد
 • امکان صدور کارنامه ها بصورت های مختلف انفرادی، دوره ای یا بصورت کلی
 •  امکان تعریف سطح دسترسی با تعریف اکانت و کلمه عبور
 •  و برخورداری از کلیه ویژگیهای مورد نیاز برای اجرای هر گونه سنجشهای نگرشی و دوره ای (مثل رضایت شغلی، انگیزه، تعهد کاری و ...) در کارکنان یک بخش یا کل سازمان

 

نرم افزار AC.HYRCAN

این نرم افزار با هدف طراحی و اجرای کلیه فعالیتهایی که در یک کانون ارزیابی انجام می شود ساخته شده است. این مراحل از طراحی مدل شایستگی، غربال اولیه، طراحی و اجرای کانون ارزیابی گرفته تا ایجاد پروفایل ارزیابی شوندگان، برنامه ریزیهای آموزشی و توسعه ای و کنترل تمامی بخشهای دوره های آموزشی و توسعه ای ساخته شده است که برای طراحی آن یک تیم 10 نفره در بخشهای مختلف آن فعالیت داشته اند. به منظور ساخت این نرم افزار کهآن بیش از 3 سال زمان برده است، تمامی مدلهای خارجی و داخلی مرتبط بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آنها آنالیز شده اند.  برای طراحی آن از زبانهای برنامه نویسی مختلف استفاده شده است که همگی در قالب یک طرح کلی ادغام شده اند و تلاش شده تا نرم افزار در ساده ترین حالت برای کاربری طراحی شود. این نرم افزار تمامی ویژگیهای دو نرم افزار قبل را به علاوه سایر موارد خاص دارد.

ساخت آزمون

 • امکان طراحی و تغذیه کلیه بخشهای یک کانون ارزیابی شامل مدل شایستگی، ویژگیهای طرح، اطلاعات جامع ارزیابی شوندگان و ... در بخش عمومی
 • امکان استفاده از تبلت برای ارزیابان در نمره گذاری بر اساس مصادیق رفتاری مدل تدوین شده
 • امکان ساخت کلیه آزمونها در محیط حرفه ای آزمون ساز شامل تمامی آزمونهای عملی، بازیهای گروهی، آزمونهای شامل فیلم و ویدئو، صوت و تصویر، آزمونهای تشریحی، آزمونهای جفت کردن و هر گونه آزمون مداد و کاغذی توسط یک محیط کاملاً کاربر پسند
 • قابلیت تعریف رده وسیعی از آزمونها و عوامل مختلف در هر آزمون بدون هیچ گونه محدودیت از لحاظ نمره گذاری
 • امکان تعریف هر گونه سؤال نیازمند تحلیلهای گرافیکی در محیط نرم افزار
 •  امکان تعریف وقت برای هر یک از آزمونها و برای شرکت کنندگان بصورت مجزا
 • امکان تعریف ماتریس شایستگی-ابزار بر اساس ارزیابی های انجام شده بطور خودکار
 • امکان ایجاد هر نوع فرمول برای تدوین ماتریس شایستگی با استفاده از ماژول اختصاصی فرمول نویسی
 • امکان تعریف گروههای سؤال متفاوت، گروه آزمونهای متفاوت، ابزارهای معیار  مختلف و امکان ایجاد ارتباط میان هر یک از سؤالات یا گروهها با ماتریس شایستگی
 •  امکان وزن دهی به هر یک از عوامل بطور نامحدود در ماتریس شایستگی
 • تعریف تحلیلهای حاشیه ای بر اساس عوامل ارزیابی شده خارج از جدول شایستگی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای مدیر طرح، ارزیابان، و ...
 • امکان مدیریت خودکار جلسه Wash—up  و تصحیح ماتریس شایستگی-ابزار بر اساس سطوح دسترسی
 • امکان نگهداری سوابق کلیه اقدامات انجام شده در طرح، شامل ابزارها، ارزیابان و نمرات ارزیابی شوندگان و ...
 • امکان بررسی و مقایسه ارزیابیهای ارزیابان و تعیین ضریب کاپا برای توافق میان ارزیابان

اجرای آزمون

 •  طراحی نرم افزار برای پشتیبانی از تمامی حالات اجرا شامل انفرادی، تحت شبکه داخلی، آنلاین و بر روی اینترنت بصورت سرور و کلاینت، و امکان کنترل تمامی ویژگیها از طریق مرکز
 • محیطی کاملاً گرافیکی و کاربر پسند برای انجام آزمونهای مختلف توسط ارزیابی شوندگان با استفاده از ترکیبی از نرم افزارهای مختلف گرافیکی و منطقی
 • قابلیت اجرا برای تعداد نا محدود شرکت کننده در حالات تحت شبکه
 •  تأمین امنیت و ویژگیهای محرمانگی با استفاده از لایه های مختلف ایجاد ایمنی
 • کنترل هوشمند تمامی عملیات توسط مسئول اجرای برنامه آزمون در جریان در صورت هر گونه وقفه و ادامه آزمون بدون از دست دادن اطلاعات و امکان توقف اضطراری آزمون به منظور اتفاقات پیش بینی نشده برای آزمون دهندگان
 • تحلیلهای توسعه و بازخوردی
 • امکان طراحی پروفایل به شیوه دلخواه بر اساس پارامترهای مورد نظر در طرح
 • امکان انجام تحلیلهای ارزیابی شایستگی بر مبنای استانداردهای جهانی با مدلسازی هوشمند فعالیتهای نویسندگان گزارشهای تحلیلی
 • مدلسازی هوشمند هسته منطقی نرم افزار بر مبنای 1000 پروفایل نگارش شده توسط متخصصان مجرب مؤسسه (با ترکیبی از تحصیلات دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت  دولتی)
 • بررسی و تحلیل تمامی آزمونها و تمارین کانون ارزیابی در حال اجرا و پس از اجرا و امکان ویرایش کلیه نمرات داده شده با ثبت روند تغییر نمرات توسط ارزیابان و مصاحبه گران
 • تحلیل کلیه عوامل ارزیابی شده و تصحیح آزمونها بصور مختلف، و ایجاد کارنامه های نتایج
 • امکان ایجاد پروفایلهای انفرادی و تحلیلهای عمومی بر مبنای نیاز کارفرما
 • امکان ثبت برنامه های توسعه ای و دوره های آموزشی برگزار شده برای هر یک از افراد
 • امکان بروز کردن پروفایل افراد بر مبنای دوره های توسعه ای گذرانده شده و آزمونهای به عمل آمده
 • امکان ایجاد تحلیلهای مختلف بر پایه نتایج گروهی
 • و قابلیت اختصاصی سازی کل بروندادها و تحلیلها بر مبنای نیازهای متفاوت و ویژگیهای طرح
فایل های مرتبط
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال